T S Shravana Kumari

T S Shravana Kumari

ಶ್ರವಣಕುಮಾರಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಿಕೆ, ಕವಿತೆಗಾರಿಕೆ. ಅವಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳ ಬರವಣಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಳ ಕವನಗಳು, ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳು ಸಮಾಜದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುತ್ತವೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉದ್ದೀಪನ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ. ಅವಳು ಭಾಷಾಂತರ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Books By T S Shravana Kumari