Dr Sudhir Nirgudkar

Dr Sudhir Nirgudkar

ಸುಧೀರ್ ನಿರ್ಗುಡ್ಕರ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲೇಖಕನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಾಸ್ಯವಾಹಿನಿಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ.

Books By Dr Sudhir Nirgudkar