Dr K S Narayanacharya

Dr K S Narayanacharya

ಡಾ. ಕನಕಪುರಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ವಧುಲಾ ಗೋತ್ರದ ವೈದಿಕ ಪಂಡಿತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1933 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ (ಕಾನಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿಎ (ಆನರ್ಸ್), ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಎಂಎ., (ಆಧುನಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಬಂಧವು “ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಯೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಎಸ್ ಎಲಿಯಟ್ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ”.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆ: ೧೯೬೧ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ನೇಮಕ
೧೯೬೭ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಚಕ
೧೯೭೩ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
೧೯೯೧ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ
೧೯೯೩ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ
೨೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ೨ ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.

Books By Dr K S Narayanacharya